Projektai

UAB „JITL“ 2019  m. rugpjūčio mėn. pradėjo įgyvendinti projektą UAB JITL ir UAB SUDAIRA darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje.

Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą ir tobulėjimą, jų profesinį mobilumą, gebėjimą sparčiai prisitaikyti prie įvairių naujovių ir inovacijų.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio mėn. 07 d.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

Bendra šio projekto vertė – 273 938,57,00 Eur, iš kurių  164 363,14 Eur skirta iš Europos socialinio fondo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

E-komercijos sprendimai UAB „JITL“

UAB „JITL“  2022 m. vasario mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „E-komercijos sprendimai UAB „JITL“.

UAB „JITL“ - tai stilistų mokykla ir grožio namai savo veiklą pradėjo 2013 metais. Įmonė siūlo aukštos kokybės įvairių profesionalių grožio specialistų paslaugas, kontaktinius bei internetinius mokymus.

Projekto metu bus sukurta įvairiapusė sistema, veikianti kaip įprastas mokymų modulis, leidžiantis registruotis, pirkti mokymus, administruoti dalyvius bei jų atsiskaitymus bei kaip platforma įmonės partneriams, leidžianti dalintis mokymų medžiaga.

Projekto tikslas – informacinių technologijų elektroninei komercijai vykdyti diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą

Projekto įgyvendinimas suteiks tiesioginę naudą tiek įmonei, tiek jos klientams. Paslaugų teikimas bus efektyvesnis, padidės galimi klientų srautai. Dėl efektyvesnės veiklos įmonė galės didinti pardavimo pajamas, nuolat investuoti į kokybės gerinimą.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  numatoma 2023 m. vasario mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendra šio projekto vertė – 33983,00 Eur, iš kurių 25487,25 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

UAB „JITL“ 2021 m. liepos mėn. pradėjo dalyvauti projekte „Alternatyvių investicijų detektorius (AID)“.

Projekto tikslas – plėtojant socialinės integracijos paslaugas, didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje.

Pagrindiniai projekto partneriai: Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, Nacionalinė NVO koalicija, Lietuvos negalios organizacijų forumas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, NVO teisės institutas.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.