Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Plataus Profilio Kirpėjų Kursai - Tapk Grožio Meistru Jau Dabar

KIRPĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 4 MĖNESIAI

Programos kodas T32101202. Trukmė 15,80 sav./ 630val. Kaina: 1895,85 eur. Programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 35 mokymosi kreditai. Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis. Baigus šią mokymo programą suteikiama kirpėjo kvalifikacija. Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III. Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra.

Programos paskirtis. Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam darbuotojui, kuris gebėtų kirpti ir dažyti plaukus moterims, kirpti plaukus vyrams ir vaikams.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs kirpėjo kvalifikaciją, galės teikti kirpėjo paslaugas individualiai arba grožio paslaugas teikiančioje įmonėje.

Kirpėjas privalo dėvėti darbo drabužius. Savo veikloje kirpėjas vadovaujasi Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: sąžiningumas, kūrybingumas, tvarkingumas, atsakingumas, komunikabilumas, pastabumas, kruopštumas, fizinis ištvermingumas, gebėjimas spręsti problemas ir konfliktus, etikos normų laikymasis, gebėjimas koncentruoti dėmesį, gebėjimas korektiškai bendrauti. Būtina laikytis asmens duomenų apsaugos.

Kirpėjas turi gebėti bendrauti su įvairiais klientais, pagarbiai su jais elgtis; dirbti komandoje arba individualiai, valdyti savo psichologines būsenas ir pojūčius, spręsti psichologines krizines situacijas.

Darbuotojas privalo atlikti profilaktinį sveikatos patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Privalomieji moduliai:

Moterų plaukų kirpimas ir dažymas (270val.):

-Trinkti moterų plaukus.

-Atlikti moterų plaukų bazinius kirpimus.

-Šviesinti plaukus.

-Dažyti plaukus.

Vyrų ir vaikų plaukų kirpimas (270val.):

-Trinkti vyrų ir vaikų plaukus.

-Atlikti vyrų ir vaikų plaukų bazinius kirpimus.

Įvadas į darbo rinką (90val.):

-Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.

 

Vilnius: renkama grupė kursams nuo 2023m. rugpjūčio 28d., rugsėjo 11d.

Kaunas: renkama grupė kursams nuo 2023m. rugpjūčio 28d., rugsėjo 11d.

 

KIRPĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 8 MĖNESIAI


Programos kodas T43101203 . Programos trukmė 70 mokymosi kreditų, 31,60 sav./1260val. Kaina: 3748,75 eur. Programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti - vidurinis išsilavinimas. Baigus šią mokymo programą suteikiama kirpėjo kvalifikacija. Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV. Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra.

Programos paskirtis. Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti trumpalaikį plaukų sušukavimą, kirpti ir dažyti plaukus bei modeliuoti šukuosenas.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs kirpėjo kvalifikaciją, galės teikti kirpėjo paslaugas individualiai arba grožio paslaugas teikiančioje įmonėje.

Kirpėjas privalo dėvėti darbo drabužius. Kirpėjas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: sąžiningumas, kūrybingumas, tvarkingumas, atsakingumas, komunikabilumas, pastabumas, kruopštumas, fizinis ištvermingumas, gebėjimas spręsti problemas ir konfliktus, etikos normų laikymasis, gebėjimas koncentruoti dėmesį, gebėjimas korektiškai bendrauti, gebėjimas korektiškai bendrauti. Būtinas duomenų apsaugos reikalavimų laikymasis.

Kirpėjas geba bendrauti su įvairiais klientais, pagarbiai su jais elgtis. Jis geba dirbti kolektyvo komandoje arba individualiai, valdyti savo psichologines būsenas ir pojūčius savybes, spręsti psichologines krizines situacijas.

Privalo atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Privalomieji moduliai:

Plaukų kirpimas (360val.):

-Atlikti plaukų priežiūros procedūras;

-Atlikti trumpalaikį plaukų sušukavimą;

-Atlikti bazinius kirpimus.

Plaukų dažymas (360val.):

-Šviesinti plaukus;

-Dažyti plaukus ilgalaikiais plaukų dažais.

Šukuosenų modeliavimas (360val.):

-Atlikti trumpalaikį plaukų garbanojimą ir tiesinimą.

-Atlikti ilgalaikį plaukų garbanojimą ir tiesinimą;

-Formuoti įvairias šukuosenas;

-Dekoruoti šukuosenas.

Įvadas į darbo rinką (180 val.):

-Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.

Vilnius: renkama grupė kursams nuo 2023m. rugpjūčio 28d., rugsėjo 11d.

Kaunas: renkama grupė kursams nuo 2023m. rugpjūčio 28d., rugsėjo 11d.


Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje ir užima 70% viso mokymui skirto laiko! Visomis mokymui skirtomis medžiagomis mokiniai yra aprūpinami nemokamai !!!


Tęstinis profesinis mokymas paprastai vykdomas įmonės, įstaigos, mokinio lėšomis. Teisės aktų nustatyta tvarka tęstiniam profesiniam mokymui gali būti skiriama valstybės biudžeto lėšų.