Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Plataus Profilio Kirpėjų Kursai - Tapk Grožio Meistru Jau Dabar

 KIRPĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 4 MĖNESIAI

Programos kodas T32101202. Trukmė 15,80 sav./ 630val. Programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 35 mokymosi kreditai. Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis. Baigus šią mokymo programą suteikiama kirpėjo kvalifikacija. Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III. Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra.

Programos paskirtis. Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam darbuotojui, kuris gebėtų kirpti ir dažyti plaukus moterims, kirpti plaukus vyrams ir vaikams.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs kirpėjo kvalifikaciją, galės teikti kirpėjo paslaugas individualiai arba grožio paslaugas teikiančioje įmonėje.

Kirpėjas privalo dėvėti darbo drabužius. Savo veikloje kirpėjas vadovaujasi Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: sąžiningumas, kūrybingumas, tvarkingumas, atsakingumas, komunikabilumas, pastabumas, kruopštumas, fizinis ištvermingumas, gebėjimas spręsti problemas ir konfliktus, etikos normų laikymasis, gebėjimas koncentruoti dėmesį, gebėjimas korektiškai bendrauti. Būtina laikytis asmens duomenų apsaugos.

Kirpėjas turi gebėti bendrauti su įvairiais klientais, pagarbiai su jais elgtis; dirbti komandoje arba individualiai, valdyti savo psichologines būsenas ir pojūčius, spręsti psichologines krizines situacijas.

Darbuotojas privalo atlikti profilaktinį sveikatos patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.


                                        Vilnius: renkama grupė kursams nuo 2021m. spalio 18d.


                                        Kaunas: renkama grupė kursams nuo 2021m. spalio 18d.


                                                                                


Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje ir užima 70% viso mokymui skirto laiko! Visomis mokymui skirtomis medžiagomis mokiniai yra aprūpinami nemokamai !!!